Kyudo trening (praksa)


kyudo treningPrije početka treninga i obavlja se čišćenje Kydojoa. Navlaženim krpama se očisti pod, a ako postoji pješčani nanos u matobi on se mora navlažiti i izravnati. Postave se mete (mato) na azuchi, postavi se potrebna oprema za trening (makiware, stativi sa strijelama), zategnu se lukovi.
Nakon obavljenih predradnji dolazi se ispred kamize gdje se vježbači poredaju u više redova po iskustvu ili stupnju (kyu ili Dan). Voditelj dojoa ili učitelj dolazi ispred vježbača. Najstariji po iskustvu ili stupnju, prvi slijeva, kažeSensei no rei nakon čega se vježbači poklone učitelju a on njima.
Nakon ovog djela ili prije njega, ovisno o praksi ili rutini dojoa, radi se meditacija. Najstariji poslije učitelja kažemokuso, ruke se stave ispred hare i zaklope oči. Nastoji se osloboditi od misli, opustiti tijelo i uspostaviti ravnomjerno disanje dijafragmom. Kad se završi meditacija, osoba koja je rekla početak meditacije završava meditaciju riječima mokuso yame.
Nakon završetka meditacije daju se upute o planu treninga ili se kreće u ceremoniju odapinjanja strijela.

Prva meta u liniji je uvijek rezervirana za najviše rangiranog u dojou, sljedeća meta je za niže rangiranog i tako dalje. Prva grupa strijelaca odapinje svoje dvije strijele dok na početnoj liniji (honza) čeka sljedeća grupa. Nakon ispucavanja strijela prve grupe, druga grupa strijelaca kreće s naklonom i prilazi liniji odapinjanja (shai). Prva grupa uzima svoje sljedeće dvije strijele i pristupa početnoj liniji. Nakon ispucavanja strijela druge grupe prva grupa odapinje svoje dvije strijele dok druga grupa čeka na početnoj liniji za svoju drugu seriju strijela.
Grupa koja je prva započela odapinjanje nakon svoje druge serije miče se s linije odapinjanja (shai), odlaže svoje lukove i skida rukavicu. Zatim odlazi do mjesta gdje hodnik ili put od strelišta do motabe (azuchi). Nakon što je druga grupa ispucala svoje strijele prva grupa koja je započela seriju pljesne dva puta dlanovima i odlazi uzeti strijele iz meta. Tradicija nalaže da oni koji ne odlaze prikupljati svoje strijele kažuOnegai shimasu(molim vas, učinite mi uslugu). Grupa koja je prva započela seriju ispucavanja  odlazi prema metama i sakuplja strijele. Skupljene strijele čiste se od pijeska ili stiropora (ovisno o materijalu od kojeg je izrađen branik azuchia) i vraćaju ih natrag u stative. Nakon toga ponovo se formiraju grupe. Svaki strijelac ponovo uzima svoje strijele i ponavlja se ista procedura. Nakon ispucanih ukupno 12 strijela je pauza. Tada se može biti stanka za čaj i neku malu užinu uz razmjenu iskustva i upute za slijedeću seriju.
Rade se tri do četiri serije (12 strijela) tokom jednog treninga ovisno o planu i programu treninga. Tokom treninga učitelj ili najviše rangirani u dojou korigiraju ostale ili se konstantno radi na usavršavanju određenog djela rutine, usavršavanja ceremonije, vježbanje za polaganje.

Tokom odapinjanja svaki vježbač obraća pažnju na svaki detalj hasetsua (8 točaka/položaja kod procedure odapinjanja), svoju posturu, disanje, mirnoću misli. Kad je trening završen ostavljaju se lukovi i strijele na svoje mjesto, skidaju rukavice i štitnici za prsa.

Pozdravje sličan kao na početku treninga. Vježbači zatim spremaju svoju opremu i čiste dojo ili ga pripremaju za sljedeću grupu.