Godišnji financijski izvještaji


Kyudo društvo Zagreb je neprofitna udruga koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija.  Udruga udovoljava uvjetima za vođenje jednostavnog knjigovodstva ali se odlučila za dvojno knjigovodstvo.  Sukladno zakonu o neprofitnim udrugama predaje se (polugodišnje i godišnje) financijsko izvješće koje je javno i može se vidjeti na stranicama registra (Link).