Kyudo seminar u Zadru sa kyudo Majstorom Feliksom Hoffom 6. Dan Kyoshi 2018.


Odradili smo jako lijepi seminarar koji je trajao 5 dana.  Nakon našeg prvog seminara u Zagrebu (Velika Gorica, 2017.) s majstorom Feliksom Hoffom iz Hamburga  ponovo smo organizirali seminar a cijenjenim majstorom u Zadru.  Klubovi iz Zagreba i Zadra upoznavali su se s terminologijom kyuda, procedurama u izvođenju streličarskih tehnika, poslušali različita predavanja vezano za povijest i ciljeve prakse Kyuda danas.

Osim seminara održalo se i državno natjecanje u Kyudu na kojem je Kyudo društvo Zagreb osvojilo brončanu nagradu u ekipnom dijelu natjecanja.

Slike Facebook