Predavanje o tradicionalnom japanskom streličarstvu u gradskoj knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića u Zagrebu


Kolega Denis Štefok je u gradskoj knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića u Zagrebu imao predavanje na temu povijest japanskog tradicionalnog strelićarstva (Kyuda). Pričalo se o tradiciji streličarstava u Japanu od prapovjesti pa do današnjih dana.