Svijet na tanjuru 18.9.2016.


Na manifestaciji gastronomije na Europskom trgu u Zagrebu 18.09. je bio dan japanske  gastronomije gdje smo u sklopu događanja prezentirali  tradicionalno japansko streličarstvo.